1. Split Noun Phrases with Free Sentential and Free Noun-Phrase Orders

5 words:

vintra = winter-ADJ

vitra = glass-ADJ

fulmo = lightning-NOUN

fumo = smoke-NOUN

pafas = shoot-VERB-PRES

How do you say "Winter lightning shoots glass smoke"?

Next

Back